Om oss

Klepp Fysioterapi

Bent Ove Rønningen

 

Autorisert manuell terapeut. Utdannet fysioterapeut i Berlin, Tyskland i 1994. Etterutdanning i idrettsfysioterapi i Tyskland i 1995-96. Videreutdanning i manuell terapi i Perth, Australia i 2006.

 

Kirsten Gustavson Østrem

 

Autorisert fysioterapeut i 1987. Utdannet fysioterapeut i Tyskland, 1986. Etterutdanning i Komplett fysikalsk lymfødembehandling. Flere kurs innen lungesykdommer, onkologi og palliativ fysioterapi. Videreutdanning i inkontinens-behandling. Behandlingstilbud for kvinner og menn. Har utdannelse innen sosialpedagogikk.

Monica Erevik Baer-Olsen

 

Offentlig godkjent fysioterapeut i 2004, Saxion Hogeschool Enschede, Nederland. Jobbet ved Klepp Fysioterapi siden 2004. Monica har tilegnet seg bred erfaring i muskel og skjelettlidelser, rehabilitering etter operajoner og skader, svangerskapsrealterte plager og såletilpasning.

 

I permisjon til september 2019

Gaute Even Vigesdal

 

Uteksaminert som fysioterapeut ved Fysioterapeututdanningen i Bergen i 1996. Han er spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF. Han er Vojtaterapeut, en toårig fysioterapeutisk videreutdanning, og har arbeidet med barn 0-6 år siden 1997. Gaute Vigesdal har mangeårig erfaring i behandling av voksne med muskel og skjelett lidelser. Han er kursleder i NFF(Norsk Fysioterapeutforbund) i barnebehandling, og har utdannelse innen sosialpedagogikk

Sondre Ims

 

Ferdig utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen 2013. Tidligere studert et år idrett ved Universitetet i Stavanger, ferdig 2010. Hadde turnus på AFMR Lassa og i Hå kommune i 2013/14. Tidligere jobbet i Sola kommune og privat ved Deltaklinikken i Tananger, Sola. Jobbet ved Klepp fysioterapi siden 2014. Arbeider også som fysioterapeut for Toppserielaget Klepp Kvinner Elite.

Er en del av behandlernettverket til Idrettens Skadetelefon/Idrettens Helsesenter.

 

Einar Fagerheim

 

Autorisert fysioterapeut i 1986, og han er utdannet ved Fysioterapihøgskolen i Oslo. Han har tilleggsutdannelse i folkehelsevitenskap og helse- og sosialinformatikk. I januar 2018 kom han tilbake til klinisk arbeid etter en pause på 14 år, der han arbeidet med informasjonsteknologi. Det betyr at han vet veldig godt hvordan det er å ha kontorarbeid og hvilke utfordringer det har for kroppen. Nå nisjer han seg inn på å hjelpe musikere å bruke kroppen sin på en hensiktsmessig måte. I den sammenheng er han flink til å lære bort effektiv muskelkoordinasjon. Dette kan være nyttig for mange andre yrkeskategorier også. Han ser helhetlig på helseproblem og forsøker å se hele mennesket i sammenheng med symptomene.

Vær klar over at han arbeider uten driftsavtale. D.v.s at du ikke tjener opp frikort hos ham.

 

PERSONVERNERKLÆRING FOR KLEPP FYSIOTERAPI

 

 

Klepp Fysioterapi er en gruppepraksis med 4 fysioterapeuter og en manuellterapeut, 5 enkeltpersonsforetak registrert i Brønnøysundregisteret. Alle terapeutene er individuelt ansvarlig for behandling av sine pasienters personopplysninger.

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å innfri Lov om Helsepersonell, kapittel 8, paragraf 39 og 40, som sier at vi som autoriserte helsepersonell er tilpliktet å føre journal, samt hva den skal inneholde.

Av denne grunn vil vi innhente og journalføre personalia og relevante opplysninger om pasientens helse. Disse opplysningene innhentes med pasientens samtykke fra pasienten selv, evt. pårørende, og/eller samarbeidspartnere. Når en oppsøker helsepersonell for undersøkelse og behandling må en tillate at det innhentes personopplysninger for at det skal kunne ytes nødvendig helsehjelp, og for at helsepersonellet skal kunne innfri sine lovmessige forpliktelser. Pasienten skal forklares hva en trenger den innhentede informasjonen til.

Som fysioterapeuter og manuellterapeuter er vi også lovmessig tilpliktet, med pasientens samtykke og innenfor taushetsplikten regelverk, å sende epikriser til aktuelle og relevante samarbeidspartnere.

Personopplysninger vil bli registrert og lagret kryptert i EJP (Elektronisk journal program). Vi er tilpliktet å ha et journalsystem som ivaretar kravene om håndtering av personalopplysninger. Per i dag er dette Pro Med Privat.

Pasienten kan ifølge Lov om Helsepersonell be om at personopplysninger slettes som han eller hun opplever som feilaktige eller misvisende eller åpenbart ikke er nødvendige for å gi nødvendig helsehjelp, kapittel 8, paragraf 43. En har også rett til innsyn og retting av journal jamfør kapittel 8, paragraf 41 og 42 i Lov om Helsepersonell.

Ved spørsmål vedrørende behandling av personopplysninger kan en ta kontakt med den aktuelle terapeut:

 

 

Bent Ove Rønningen, tlf 45443611

Gaute Even Vigesdal, tlf 47510342

Kirsten Gustavson Østrem tlf 41307616

Monica E. Baer Olsen tlf 45450988

Sondre Ims tlf 95724805

 

 

Åpningstider

 

Mandag - Fredag 8.00 - 15.00

 

Kontaktinformasjon

 

Tlf: 51320377

 

Adresse: Prestevegen 12, 4352 Kleppe