Hjem

Klepp Fysioterapi


Coronavirus informasjon


Klepp Fysioterapi er stengt.

Vi tilbyr derfor videokonsultasjon. Ta kontakt med din behandler om du ønsker dette.


Unntak:


Pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt.


Gjelder dette deg kan du ta kontakt direkte med din behandler.


Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.
Dersom du har feber, hoste eller andre luftveissymptomer må du avbestille timen din. Det samme gjelder dersom du har vært i utlandet de siste 14 dagene eller har hatt nærkontakt med person som har fått påvist koronainfeksjon (covid-19).


Klepp Fysioterapi er en gruppepraksis bestående av fire fysioterapeuter og en manuell terapeut med drifttilskudd.  

 

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få behandling hos oss.

Når du går til fysioterapeut eller manuellterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2 som er 2176 kr.

 

Vi holder til i trivelige lokaler på Kleppheimen, midt i Klepp sentrum. 

Klepp Fysioterapi har en mangfoldig kompetanse og tilbyr fysioterapi til alle aldersgrupper.

 

Vi legger vekt på å ha et nært samarbeidsforhold til kommunens øvrige helsetilbud, blant annet kommunale fysioterapeuter, ergoterapeuter og legekontor.

 

Klepp Fysioterapi er kjent for å ivareta sine pasienter på en omsorgsfull måte, med høy faglig kvalitet.

.


Åpningstider


Mandag - Fredag 8.00 - 15.00


Kontaktinformasjon


Tlf: 51320377


Adresse: Prestevegen 12, 4352 Kleppe