Behandling
  • Allmennfysioterapi
  • Idrettsfysioterapi
  • Barnefysioterapi
  • Hjemmebehandling

Fysioterapi er en klinisk terapi som utøves av fagpersoner med offentlig autorisasjon. Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.   


Manuell Terapi
Manuellterapeuter er spesialister på muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette kroppens funksjoner. Manuellterapeuter er utdannet til å være primærkontakter. De kan differensialdiagnostisere, dvs. at de kan skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon). I undersøkelsen kan manuellterapeuten henvise til røngten/MR og til legespesialist.Lymfødem-

behandling
Komplett fysikalsk lymfødembehandling er en effektiv og skånsom behandlingsmetode som brukes for pasienter med lymfødem-hevelse (væskeansamling) i armer eller ben. Behandlingen eliminerer ikke årsakene, men reduserer ødemet og gir pasientene en bedre livskvalitet. Komplett fysikalsk lymfødembehandling består av manuell lymfedrenasje, hudpleie, bandasjering og øvelser, samt tilmåling/ tilpasning av kompresjonsstrømpe. Behandlingen må utføres av fysioterapeuter med etterutdanning innen dette feltet. Der det anses nødvendig tilbys også pulsatorbehandling og til hjemmebruk. VojtaterapiVojtametoden er en anerkjent nevrofysiologisk behandlings- og diagnostiseringsmetode. Menneskets normale bevegelsesutvikling i 1. leveår er basis for behandlingen. Ved å plassere pasienten i bestemte stillinger og samtidig gi trykkstimuli på muskler, sener eller benvev fremkalles definerte bevegelser og muskelaktiviteter i hele kroppen. Sentralnervesystemet blir påvirket på alle nivåer. Gjennom denne terapien blir pasienten stimulert til å ta i bruk mer hensiktsmessige bevegelsesmønstre, eller bruke muskler som er delvis satt ut av funksjon. Pasienten opplever andre bevegelses- og koordinasjonsmønstre gjennom øvelsesterapien.Vojtaterapien egner seg særlig som tidligbehandling de første levemånedene, før avvikende holdnings- og bevegelsesmønstre er etablert og automatisert. I denne tiden kan man i særlig grad påvirke barnets bevegelsesutvikling og holdning i normal retning.

Bekkenbunns-

trening


Inkontinens og

dysfunksjoner i bekkenbunnenHar du urinlekkasje ved hoste, nyse, hopp og løp, og ønsker bekkenbunnstrening og veiledning? Trenger du opptrening av bekkenbunnen etter en fødsel?  Varighet av første konsultasjon fra 40-60 minutter (undersøkelse og behandling) som innbefatter en undersøkelse og måling av styrken i bekkenbunnsmusklene. Deretter avtales en 45-60 minutters kontrolltime (undersøkelse og behandling) etter 2-3 mnd og evt 5-6 mnd etter første konsultasjon for å måle styrke på nytt og å evaluere resultatene av treningen. Utprøving og søknad på elektrostimulering og biofeedback.

Palliativ og lindrende fysioterapiFysioterapi overfor pasienter som er uhelbredelig syk (kreft, muskelsvinn o.l.)omfatter her behandling av symptomer som kan ha en innvirkning på evnen til å være mobil og optimalisere pasientens funksjoner. Fysioterapi fokuserer på mulighetene, det positive og ressursene som faktisk er der. Innfallsvinklene for lindring kan være massasje, lymfødembehandling, avspenningsteknikker, varme/is, gode hvilestilinger, lungefysioterapi, tarm-massasje, aktive/passive bevegelser mot smertelindring, TENS (ved nevropatiske smerter, kvalme, iobstipasjon), tilpasning av ortopediske hjelpemidler.

InnleggsålerSuperSole er et behandlingskonsept innen fotrelaterte plager. Super Sole innleggssåler tilpasses kun av fysioterapeuter med en spesiell videreutdanning og som utøver god kunnskap om føtter og har erfaring med både forebygging og behandling av idrettsskader. Sålene er dynamiske, det vil si at sålene korrigerer en feilstilling samtidig som den stiller krav til og fasiliterer muskulaturen - vårt mål er at du skal kunne trene deg ut av bruken av sålene. Sålene er av slikt materiale at de kan varmes opp og korrigere de så mange ganger det er behov for det.

GruppetreningerVarmtvannstrening på sirkelen


Tirsdag 14.00 - 16.00       

Kirsten G. Østrem


Onsdag 14.00 - 16.00       

Kirsten G. ØstremFredag 10.00 - 11.00     

 Sondre ImsLungegruppe på Klepp Fysioterapi


Mandag 15.30 - 16.30     

Kirsten G. ØstremOsteoporosegruppe på folkehjelpshuset


Tirsdag 15.00 - 16.00     

Sondre Ims
Parkinsongruppe på folkehjelpshuset


Mandag 9.30 - 10.30

Kirsten G. Østrem / Eli Rasdal