Om oss

Bent Ove Rønningen


Autorisert manuell terapeut. Utdannet fysioterapeut i Berlin, Tyskland i 1994. Etterutdanning i idrettsfysioterapi i Tyskland i 1995-96. Videreutdanning i manuell terapi i Perth, Australia i 2006.


Gaute Even Vigesdal


Uteksaminert som fysioterapeut ved Fysioterapeututdanningen i Bergen i 1996. Han er spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF. Han er Vojtaterapeut, en toårig fysioterapeutisk videreutdanning, og har arbeidet med barn 0-6 år siden 1997. Gaute Vigesdal har mangeårig erfaring i behandling av voksne med muskel og skjelett lidelser. Han er kursleder i NFF(Norsk Fysioterapeutforbund) i barnebehandling, og har utdannelse innen sosialpedagogikk

Sondre Ims


Ferdig utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen 2013. Tidligere studert et år idrett ved Universitetet i Stavanger, ferdig 2010. Hadde turnus på AFMR Lassa og i Hå kommune i 2013/14. Tidligere jobbet i Sola kommune og privat ved Deltaklinikken i Tananger, Sola. Jobbet ved Klepp fysioterapi siden 2014. Arbeider også som fysioterapeut for Toppserielaget Klepp Kvinner Elite.

Er en del av behandlernettverket til Idrettens Skadetelefon/Idrettens Helsesenter.PERSONVERNERKLÆRING FOR KLEPP FYSIOTERAPIKlepp Fysioterapi er en gruppepraksis med to fysioterapeuter og en manuellterapeut, 3 enkeltpersonsforetak registrert i Brønnøysundregisteret. Alle terapeutene er individuelt ansvarlig for behandling av sine pasienters personopplysninger. 

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å innfri Lov om Helsepersonell, kapittel 8, paragraf 39 og 40, som sier at vi som autoriserte helsepersonell er tilpliktet å føre journal, samt hva den skal inneholde.

Av denne grunn vil vi innhente og journalføre personalia og relevante opplysninger om pasientens helse. Disse opplysningene innhentes med pasientens samtykke fra pasienten selv, evt. pårørende, og/eller samarbeidspartnere. Når en oppsøker helsepersonell for undersøkelse og behandling må en tillate at det innhentes personopplysninger for at det skal kunne ytes nødvendig helsehjelp, og for at helsepersonellet skal kunne innfri sine lovmessige forpliktelser. Pasienten skal forklares hva en trenger den innhentede informasjonen til.

Som fysioterapeuter og manuellterapeuter er vi også lovmessig tilpliktet, med pasientens samtykke og innenfor taushetsplikten regelverk, å sende epikriser til aktuelle og relevante samarbeidspartnere. 

Personopplysninger vil bli registrert og lagret kryptert i EJP (Elektronisk journal program). Vi er tilpliktet å ha et journalsystem som ivaretar kravene om håndtering av personalopplysninger. Per i dag er dette Pro Med Privat.

Pasienten kan ifølge Lov om Helsepersonell be om at personopplysninger slettes som han eller hun opplever som feilaktige eller misvisende eller åpenbart ikke er nødvendige for å gi nødvendig helsehjelp, kapittel 8, paragraf 43. En har også rett til innsyn og retting av journal jamfør kapittel 8, paragraf 41 og 42 i Lov om Helsepersonell.


Ved spørsmål vedrørende behandling av personopplysninger kan en ta kontakt med den aktuelle terapeut:Bent Ove Rønningen, tlf 45443611

Gaute Even Vigesdal, tlf 47510342

Sondre Ims, tlf 95724805Åpningstider


Mandag - Fredag 8.00 - 15.00


Adresse


Prestevegen 12, 4352 Kleppe